Visio & arvot

Vermo Areena ylläpitää ja kehittää raviurheilutoimintaa ja järjestää korkeatasoisia ravikilpailuja sekä tarjoaa toimintaa tukevia palveluita. Lisäksi Vermo Areena järjestää monipuolisia yleisötapahtumia sekä elämyspalveluita ja tarjoaa puitteet tapahtumajärjestäjille. Yritysasiakkaille tarjoamme mahdollisuuksia kokouspalveluista hyvinvointiin ja näkyvyysratkaisuihin.

Visio

Vermo Areena on Suomen raviurheilun näyteikkuna, jossa kehitetään lajin kilpailu- ja harrastustoimintaa kansainvälisellä otteella. Vermo Areena tarjoaa monipuolisia palveluita kasvavalle pääkaupunkiseudulle.

Arvot

Vermo Areenan arvoja ovat vastuullisuus, monimuotoisuus, kehittymishalu ja positiivisuus. Alla avaamme näiden toimintamme kulmakivien sisältöä tarkemmin.

Vastuullisuus: kohtelemme eläimiä, ihmisiä ja ympäristöä parhaalla mahdollisella tavalla.

  • Hevoset: Uljaat hevoset ovat huippu-urheilijoita, joiden hyvinvointi on raviurheilun tärkein arvo. Hevosten hyvä hoito ja kohtelu on lajin parissa toimiville kunnia-asia, ja hevosten kokonaisvaltaiseen terveydenhuoltoon panostetaan paljon. Vain terveet ja hyvinvoivat hevoset osallistuvat ravikilpailuihin. Jokaisessa ravitapahtumassamme eläinsuojelun valvonta on korkealla tasolla ja hevosille taataan asianmukaiset kilpailuolosuhteet. Sääntöjen ja asetusten noudattamista valvotaan tarkasti, mikä edistää osaltaan hevosen hyvinvoinnin toteutumista.
  • Ihmiset: Kohtaamme jokaisen ihmisen yksilönä, oli kyseessä kuka tahansa. Pyrimme olemaan helposti lähestyttävissä ja tavoitettavissa. Jokainen henkilö ansaitsee oikeuden tulla kuuluksi. Kohtelemme kunnioittavasti toinen toisiamme ja lähestymme toisiamme positiivisella asenteella. Seuraamme omaa sekä toistemme hyvinvointia ja tuemme toisiamme.
  • Ympäristö: Vermo Areenalla seurataan tarkkaa ympäristösuunnitelmaa, jossa varmistetaan, että ympäristön ja luonnon hyvinvointi on tärkeä osa toimintaamme. Lajittelemme kaikki toiminnastamme aiheutuvan jätteen, toimitamme ne jatkokäsittelyyn ja kierrätämme toiminnasta poistuneita materiaaleja.

Monimuotoisuus: järjestämme toimintaa moneen lähtöön huippu-urheilusta yrityspalveluihin.

  • Pystymme järjestämään isoja kansallisia ja kansainvälisiä urheilutapahtumia vuosikymmenien kokemuksella.
  • Isot sisä- sekä ulkotilamme taipuvat lähes kaikenlaisiin tapahtumatarpeisiin ja toimintaan.
  • Vastaamme pääkaupunkiseudun kasvuun lisäämällä monipuolista palvelutarjontaa lähivuosien aikana.
  • Yrityksille on olemassa pieniä kokoustiloja, keskisuuria ja suuria konfrenssitiloja sekä fasiliteetit isoille tapahtumille ja koulutustilaisuuksille.

Kehittymishalu

  • Mietimme jatkuvasti, miten voimme kehittää toimintaamme niin raviurheilussa kuin tapahtuma-areenana. Halumme uudistaa toimintaa näkyy jokapäiväisessä tekemisessämme.
  • Tulevien vuosien toimintasuunnitelma monipuolistaa palvelutarjontaamme merkittävästi. Lisäksi teemme päivittäin ratkaisuja, jotka kehittävät Vermo Areenaa kohti yhteisiä tavoitteita.

Positiivisuus

  • Työskentelemme positiivisella asenteella, mikä näkyy kaikessa toiminnassamme.