Derbyn TammaChampion

säännöt

1 §

Kilpailun järjestää Vermon Ravirata Oy Suomen Hippos ry:n hyväksymänä ajankohtana.

2 §

Kilpailuun ovat oikeutettuja osallistumaan 4-vuotiaat Suomessa syntyneet tammat, joista on maksettu viisi erää Suureen Suomalaiseen Derbyyn.

3 §

Kilpailumatka on 2120 metriä autolähetyksellä.

4 §

Kilpailuun pääsee 10 hevosta vertailuluvulla, joka saadaan laskemalla yhteen hevosen kokonaisvoittosumma ja kilpailuvuoden voittosumma. Näiden lisäksi tasoitustenlaatijalla on oikeus valita kaksi hevosta.

5 §

Palkinnot määrätään vuosittain.

6 §

Muilta osin noudatetaan Suomen Hippos ry:n voimassaolevia ravikilpailusääntöjä.

7 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää Vermon Ravirata Oy:n hallitus. Muutokset esitetään Suomen Hippos ry:n hallituksen hyväksyttäväksi.