Arvid Åvallin TammaDerby

säännöt

1 §

Kilpailuoikeus on 5-vuotiailla Suomessa syntyneillä lämminverisillä tammoilla, joista on suoritettu viisi osallistumismaksua ikäluokkansa Suureen Suomalaiseen Derbyyn sekä erilliset jäljempänä mainitut TammaDerbyn maksut. Hevosella tulee olla Suomen Hippoksen ravikilpailusääntöjen mukainen oikeus osallistua suurkilpailuun tai sen alkukilpailuun.

2 §

Kilpailu ajetaan vuosittain Vermon raviradalla Suomen Hippoksen hyväksymänä ajankohtana.

3 §

Kilpailumatka niin alku- kuin loppukilpailussakin on 2120 metriä autolähetyksellä.

4 §

Alkukilpailuja ajetaan enintään viisi (5) ja niistä pääsee loppukilpailuun kaksitoista (12) hevosta siten, että ensin otetaan huomioon hevosen sijoitus ja vasta sen jälkeen aika alkukilpailussa. Tasatilanteessa määrää arpa. Alkukilpailujen järjestäminen ja loppukilpailuun pääseminen tapahtuu seuraavasti:

Ilmoitettuja 16 – 24 alkukilpailuja 2 loppukilpailuun 6 parasta

Ilmoitettuja 25 – 36 alkukilpailuja 3 loppukilpailuun 4 parasta

Ilmoitettuja 37 – 48 alkukilpailuja 4 loppukilpailuun 3 parasta

Ilmoitettuja 49 – 60 alkukilpailuja 5 loppukilpailuun 2 parasta + 2 nopeinta 3. sijoittunutta

Mahdollinen karsinta alkukilpailuista suoritetaan Suuren Suomalaisen Derbyn sääntöjen mukaisella pisterankingilla. Saman säännön mukaan tapahtuu myös hevosten jako alkukilpailulähtöihin. Jos alkukilpailuihin ilmoitetaan hevosia vähemmän kuin 16, ne peruutetaan ja kilpailu ajetaan suoraan loppukilpailuna. Siihen pääsee 12 parasta voittosummaan ja ennätykseen perustuvan ns. Derby-pisteytyksen mukaan. Karsituiksi tulleiden hevosten omistajille maksetaan takaisin viimeinen maksuerä.

5 §

Loppukilpailun lähtöradat määräytyvät siten, että ensimmäisenä saa ratansa valita nopeimman alkukilpailun voittajan edustaja, sitten toiseksi nopeimman jne. Voittajien jälkeen valitaan lähtöradat toisiksi sijoittuneille jne. nopein ensin periaatteella. Jos aika on sama, määrää valintajärjestyksen arpa. Jos viimeisestä loppukilpailuun oikeuttavasta sijasta tulee tasapääjuoksu, saa paikan pisterankingissa paremmin sijoittunut hevonen, ja lopulta määrää arpa. Lähtöratojen valinta tapahtuu heti alkukilpailujen jälkeen.

6 §

Kilpailun ennakkomaksut ovat yhteensä 200 euroa ja ne erääntyvät seuraavasti:

1. erä 100 euroa 5-vuotiaana 31.1. mennessä
2. erä 100 euroa 5-vuotiaana 31.3. mennessä

Jos 1. maksuerä on jäänyt määräaikaan mennessä suorittamatta, sen voi maksaa kaksinkertaisena viimeistään toisen erän eräpäivänä.

7 §

Loppukilpailun palkinnot ovat seuraavat: 24.000 – 12.000 – 7.200 – 4.800 – 2.400 – 2.400 + 6 x 400 €. Kunniapalkinto voittajahevosen kasvattajalle, omistajalle, valmentajalle, hoitajalle ja ohjastajalle.

8 §

Mikäli kilpailua ei jonakin vuonna järjestetä, palautetaan kilpailuun kerätyt osallistumismaksut maksajille.

9 §

Näissä säännöissä mainitsemattomilta osin noudatetaan Suomen Hippos Ry:n voimassa olevia ravikilpailusääntöjä. Näihin sääntöihin voi tehdä muutoksia vain Vermon Ravirata Oy:n hallitus. Muutokset tulee alistaa Suomen Hippos ry:n hyväksyttäviksi.